3
 
 
Home >> COACHING POWER
 
 
   
 
 
" If your inspire other to dream more, learn more, do more
                                               and become more, you are a  L E A D E R."

-John Quincy Adams

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการโค้ชตนเอง การบริหารคนและการโค้ชงานศึกษาเรียนรู้วิธีการเป็นโค้ชที่ดี
(The Attributes of a Good Coach) การใช้กลยุทธ์ในการโค้ชผู้อื่น (Coaching Strategy) การโค้ชด้วยคำถาม (The Powerful
Coaching Question) การใช้เฟรมเวิร์ครูปแบบการโค้ชและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 18.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why People need Coaching
  ทำไมเราจำเป็นต้องได้รับการโค้ช
A Successful Partnership & Meaning of Coaching
  การเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ และ ความหมายของการโค้ช
Self Analysis, Planning & Coaching
  การวิเคราะห์เพื่อการวางแผน และ การโค้ชตัวเอง
Self Empowering Coaching
  การจุดพลังให้ตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการโค้ช
Coaching Mindset for Leaders
  แนวคิดที่ถูกต้องในการโค้ชตัวเองและผู้อื่น
Neuro Coaching Process
  กระบวนการโค้ชผ่านหลักการทำงานของสมอง
Coaching in Winning Mindset
  วิถีคิดแบบผู้ชนะผ่านมุมมองของสาเหตุ และ ผลลัพธ์
Rapport in Coaching
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการโค้ช และ ทีมงาน
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Coaching Strategy
  ทำไมกลยุทธ์การโค้ชจึงมีความสำคัญ
Goal Setting Process in Coaching
  กระบวนการตั้งเป้าหมายที่ดีที่ใช้ในการโค้ช
Coach in Effective Model of Communication
  โมเดลการสื่อสารของผู้ทำหน้าที่โค้ชที่มีประสิทธิภาพ
The Attributes of a Good Coach
  คุณลักษณะของโค้ชที่ดี
The Powerful of Coaching Questions Approach
  วิธีการตั้งคำถามทรงพลังที่ใช้ในการโค้ช
Principle of Communicative Active Listening
  หลักการพื้นฐานในการฟังข้อมูลเชิงรุกจากผู้รับการโค้ช
Framework for Coaching & Follow-Up
  การใช้เฟรมเวิร์ครูปแบบการโค้ช และ วิธีการติดตามผู้รับการโค้ชที่มีสัมฤทธิ์ผล
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและโค้ชทีมงานในระดับหัวหน้างานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการโค้ชและการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำของตนเอง และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมายขององค์กร

   ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน และการกำหนดเป้าหมายของทีมงานให้บรรลุผลได้จริงตามวัตถุประสงค์

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคนและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
 
 
Certification   : COACHING POWER  :  COACHING CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้นำและการโค้ช
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    Kasetsart University & UTCC Bangkok
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,500.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    1 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Coaching Power Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
Coaching Power Certification - 1 วัน
มีนาคม 2019
12-13
9,500 บาท
Coaching Power Certification - 1 วัน
พฤษภาคม 2019
7-8
9,500 บาท
Coaching Power Certification - 1 วัน
กรกฎาคม 2019
16-17
9,500 บาท
Coaching Power Certification - 1 วัน
กันยายน 2019
17-18
9,500 บาท
Coaching Power Certification - 1 วัน
พฤจิกายน 2019
12-13
9,500 บาท

* Early Bird :


          อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาสำหรับองค์กร และการสำรองที่นั่ง ภายในระยะเวลาก่อนวันสัมมนา   3   สัปดาห์
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com