Home >> WORLD CLASS TRAINER
 
 
   
 
 
" It's all to do with the  T R A I N I N G :
                                          You can do a lot if you're properly trained." 

-Queen Elizabeth II

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง ทักษะด้านการฝึกอบรม เรียนรู้เทคนิค ต่างๆ ของการเป็นเทรนเนอร์ในระดับ เวิล์ดคลาส
การใช้   4-MAT  System   การออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรม   และการวางกลยุทธ์ในการตรึงผู้ฟังหลากรูปแบบ  รวมถึงการประยุกต์
เทคนิคต่างๆ (Out of The Box Training&Applying) โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 18.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Become a World Class Trainer
  ทำไมคุณต้องพัฒนาตนเองให้เป็นเทรนเนอร์ระดับเวิลด์คลาส
Traits of Dynamic Trainer
  คุณสมบัติของเทรนเนอร์ชั้นเซียน
The Model of Communication Coaching
  โมเดลการสื่อสารของผู้ฟังในการฝึกอบรม และการโค้ช
Learning and Coaching Styles
  สไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนและสไตล์การฝึกอบรมของผู้สอน
The Learning State through Unconscious Mind
  ถานะของการเรียนรู้ของผู้ฟังผ่านระบบของจิตใต้สำนึก
The Designing 4-MAT System Engagement
  การฝึกอบรมแบบโฟร์แมนซิสเต็มโดยออกแบบให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
The Metaphors
  การใช้เรื่องเล่าประกอบหัวข้อให้ดูน่าสนใจ
Make a Creative Presentation
  การนำเสนอการอบรมแบบสร้างสรรค์
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Creative Training Design & Outline Important
  ทำไมการออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และการฝึกอบรมที่สร้างสรรค์จึงสำคัญ
Strategies & Participants Management (VAGOK Model)
  กลยุทธ์และการบริหารจัดการผู้ฟังแต่ละประเภท
Activities & Workshops Based Learning with Fun
  วิธีการใช้กิจกรรมและเวิร์คช็อปในการฝึกอบรมอย่างสนุกสนาน
Hypnotic Language Patterns in Training
  การใช้ภาษาในการสื่อสารและวิธีสะกดผู้ฟังให้ตรึงอยู่กับการฝึกอบรม
Successful Demonstrations
  การสาธิตตัวอย่างของกิจกรรมที่มีสัมฤทธิ์ผลเชิงบวก
Managing Q & A Session
  การบริหารช่วงการถาม-ตอบในการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล
Effective Feedback Coaching
  การให้ผลสะท้อนกลับที่มีประสิทธิภาพภายหลังการฝึกอบรม
An Impressive Ending Session in Training
  การสร้างความประทับใจเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
 
   

 
   
     
 
     ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรมและเทรนเนอร์ระดับเวิลด์คลาส

      ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังหรือผู้รับการเรียนรู้ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้

      ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านการเป็นเทรนเนอร์ระดับสากล

     ผู้ที่ต้องการสร้าง สื่อสารกับบุคคลรอบข้าง ผู้ฟัง หรือ ผู้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
 
 
Certification   : WORLD CLASS TRAINER CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นวิทยากรระดับสากล
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    Kasetsart University & UTCC Bangkok
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 15,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    1 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
World Class Trainer Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
World Class Trainer Certification - 2 วัน
พฤจิกายน 2018
22-23
15,900 บาท
World Class Trainer Certification - 2 วัน
กุมภาพันธ์ 2019
21-22
15,900 บาท
World Class Trainer Certification - 2 วัน
มีนาคม 2019
21-22
15,900 บาท
Early Bird *
14,000 บาท

* Early Bird :


          อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาสำหรับองค์กร และการสำรองที่นั่ง ภายในระยะเวลาก่อนวันสัมมนา   3   สัปดาห์
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com