Home >> ULTIMATE COACH
 
 
   
 
 
" It's not how good you are,
                                           it's How Good You Want To Be." 

-Paul Arden

 
 
   
   
 
 
   
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชตามมาตรฐานนานาชาติ เรียนรู้สมรรถนะสำคัญของการเป็นโค้ช
(Coaching Core Competencies) วิธีการโค้ชโดยดึงศักยภาพของผู้ที่รับการโค้ชออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านรูปแบบ
Framework และเทคนิคต่างๆ ศึกษากลยุทธ์และลักษณะนิสัย ที่สำคัญของการเป็นโค้ชมืออาชีพ (Professional Coaching Habits)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 18.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Becoming a Professional Coach
   ทำไมต้องเรียนรู้ศาสตร์การโค้ช เพื่อการเป็นโค้ชมืออาขีพ
The 11 Core Competency in Coaching
   ปรัชญาและสมรรถนะหลักของการโค้ชที่ผู้เป็นโค้ชจำเป็นต้องรู้
Ethics and Standard
  จรรยาบรรณและมาตรฐานการเป็นโค้ช
Establishing The Coaching Agreement
  การกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างโค้ชกับผู้รับการโค้ช
Establishing Trust and Intimacy with The Client
  การสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับผู้รับการโค้ช
Creating Awareness
  กระบวนการสร้างการรับรู้ระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช
Coaching Presence
  สิ่งที่โค้ชต้องทำความเข้าใจระหว่างอยู่ต่อหน้าผู้รับการโค้ช
Active Listening
  ทักษะการฟังปัญหาและเรื่องราวของผู้รับการโค้ชอย่างมีประสิทธิผล
Powerful Questioning
  การตั้งคำถามอันทรงพลังเพื่อให้ผู้รับการโค้ชตอบคำถามด้วยตนเอง
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Tools & Coaching Framework
  การใช้เครื่องมือการโค้ช และ เฟรมเวิร์ครูปแบบการโค้ช
Direct Communication in Coaching
  การสื่อสารโดยตรงกับผู้รับการโค้ช
Designing Actions
  การให้ผู้รับการโค้ชกำหนดแผนงานและลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
Planning and Logical Goal Setting
  การโค้ชด้วยการวางแผนงานและการตั้งเป้าหมายด้วยตัวผู้รับการโค้ชเอง
Managing Progress and Accountability
  การบริหารความก้าวหน้าและการสร้างความรับผิดชอบแก่ผู้รับการโค้ช
How to Build Coaching Habits
  คุณสามารถสร้างนิสัยการโค้ชที่ดีได้อย่างไร
 
   
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและโค้ชทีมงานในระดับหัวหน้างานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการโค้ชและการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพด้วยประสิทธิผลระดับสูง

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาการโค้ช สามารถพัฒนาทีมงานและโค้ชผู้ที่เป็นลูกค้าได้ตามมาตารฐานสากล

   ผู้ที่ต้องการนำองค์ความรู้มาโค้ชตัวเอง และการกำหนดเป้าหมายของทีมงานให้บรรลุผลได้จริงตามวัตถุประสงค์

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคนและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
 
 
Certification   : ULTIMATE COACH  :  PROFESSIONAL COACHING
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรการเป็นโค้ชมืออาชีพ
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    Kasetsart University & UTCC Bangkok
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
   
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,500.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    1 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Ultimate Coach Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
Ultimate Coach Certification - 2 วัน
มิถุนายน 2019
11-12
9,500 บาท
Ultimate Coach Certification - 2 วัน
สิงหาคม 2019
13-14
9,500 บาท
Ultimate Coach Certification - 2 วัน
ตุลาคม 2019
15-16
9,500 บาท
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com