Home >> DYNAMIC TRAINERS
 
 
   
 
 
" It's all to do with the  T R A I N I N G :
                                          You can do a lot if you're properly trained." 

-Queen Elizabeth II

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง ทักษะด้านการฝึกอบรม เรียนรู้เทคนิค ต่างๆ ของการเป็นเทรนเนอร์ในระดับ เวิล์ดคลาส
การใช้ 4-MAT System การออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรม และ การวางกลยุทธ์ในการตรึงผู้ฟัง หลาก รูปแบบ รวมถึงการประยุกต์
เทคนิคต่างๆ (Out of The Box Training & Applying) โดยสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (16 ชั่วโมง) พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Become a World Class Trainer & Facilitator
  ทำไมต้องพัฒนาตนเองให้เป็นเทรนเนอร์และผู้ฝึกอบรมระดับเวิลด์คลาส
The Model of Communication
  โมเดลการสื่อสารของผู้ฟังในการฝึกอบรม
The Learning State through Unconscious Mind
  สถานะของการเรียนรู้ของผู้ฟังผ่านระบบของจิตใต้สำนึก
States for Trainers
  สถานะการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ฝึกอบรมแก่ผู้ฟัง
Learning and Training Styles
  สไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนและสไตล์การฝึกอบรมของผู้สอน
The Metaphors
  การใช้เรื่องเล่าประกอบหัวข้อให้ดูน่าสนใจ
Make a Creative Presentation
  การนำเสนอการฝึกอบรมแบบสร้างสรรค์
The Innovative 4-MAT System
  นวัตกรรมการถ่ายทอดและฝึกอบรมแบบโฟร์แมทซิสเต็ม
Expanded Awareness in Training
  การขยายกระบวนการรับรู้ระหว่างผู้ฟังและผู้ให้การฝึกอบรม
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Training Design & General Outline for Training
  การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้และรูปแบบการฝึกอบรม
Learning Strategies & Participants Management
  กลยุทธ์ในการเรียนรู้ของผู้ฟังแต่ละประเภทและการบริหารจัดการ
Activities & Workshops Based Learning with Fun
  วิธีการใช้กิจกรรมและเวิร์คช็อปในการฝึกอบรมอย่างสนุกสนาน
Hypnotic Language Patterns & Motivational Techniques
  การสื่อสารภาษาโดยวิธีสะกดผู้ฟังให้ตรึงอยู่กับการอบรมและเกิดแรงบันดาลใจ
Successful Demonstrations
  การสาธิตตัวอย่างของกิจกรรมที่มีสัมฤทธิ์ผลเชิงบวก
Handling Questions & Answers
  การควบคุมช่วงการถาม-ตอบในการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล
From Pattern & System to Out of The Box Applying
  จากการฝึกอบรมที่มีรูปแบบ สู่การประยุกต์ใช้ในแนวคิดแบบนอกกรอบ
Effective Feedback
  การให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เข้าอบรมภายหลังจากได้รับการฝึกอบรม
An Impressive Ending Session in Training
  การสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและพัฒนาทีมงานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน  เพิ่มทักษะความสามารถด้านการเป็นผู้นำและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำของตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่จุดหมายได้อย่างมั่นใจ

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

   ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง หรือ บุคคลที่ต้องมีการติดต่อประสานงานด้วย
 
     
 
 
Certification   : THE TRAINERS : TRAIN THE TRAINNERS CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาวิทยากรและผู้ฝึกอบรม
Accreditation : The Coach Academy, Cambridge Business Institute    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ : เคมบริดจ์ บิสซิเนส อินซติทูท    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Phd. in Management, France, MBA in Marketing, K.S.A.
    ICF Certified Coach, NLP Master Prac. Certified Coach, U.S.A.
    Certified Train The Trainer, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Expriences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวรัชปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    ICF Certified Coach, NLP Master Prac. Certified Coach, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, France
    Certified Image Consultant, Paris, France
    Certified Persanality Devolopment, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Expriences
     
 
     
Venue               : NOVOTEL HOTELS, Sukhumvit, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ (สถานนีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
     
     
Training Fee : 16,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมนา    
     
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมนา    
     
 
Course Month Date Fee
The Trainers Certification Accredited by : Cambridge Business Institution
The Trainers Certification - 2 วัน
พฤษภาคม
22-23
16,900 บาท
The Trainers Certification - 2 วัน
สิงหาคม
30-31
16,900 บาท
The Trainers Certification - 2 วัน
ตุลาคม
9-10
16,900 บาท
Early Bird*
14,900 บาท
* Early Bird Fee = To be paid at least 1 month before the Training Days
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com