Home >> COACH'S SECRET
 
 
   
 
   
 
" C  O  A  C  H  I  N  G
   is releasing a person's potential to maximise their own performance.
   It is helping them to learn rather than teaching them. "

-Vince Lombardi

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ชระดับสูง  (Advanced Coaching Skills)  เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิค การใช้เครื่องมือ
ในการโค้ชชิ่งที่หลากหลายในแต่ละสถานการณ์ (Strategy, Tools, Platform & Coaching Techniques) วิธีการโค้ชชิ่งแก่ผู้รับการโค้ช
ในแต่ละ Generations รวมถึงการโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executives) เพื่อสัมฤทธิ์ผลที่เป็นเลิศ (Coaching for Great Results)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 18.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Coach’s Secret
  ทำไมต้องเรียนรู้ทักษะที่เป็นเคร็ดลับของโค้ช
Coaching Context, Tools & Techniques
  การโค้ชโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
Identifying Your Coaching Styles
  วิธีเลือกสไตล์การโค้ชที่เหมาะกับตัวเอง
Challenge Coaching
  ความท้าทายในการโค้ช
MBTI Coaching (MBTI : Myers-Briggs Type Indicator)
  การโค้ชโดยใช้หลักการ MBTI
Life Coaching
  การโค้ชโดยหลักการของไลฟ์โค้ช
Coaching Frameworks in Different Situations
  การโค้ชโดยใช้เฟรมเวิร์คในสถานการณ์ที่แตกต่าง
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Relationship Coaching
  การโค้ชด้านความสัมพันธ์ (คู่สมรส, แฟน)
Family Coaching
  การโค้ชด้านความสัมพันธ์ (พ่อ, แม่, ลูก)
Coaching Generation Y
  การโค้ชเจเนอร์เรชั่นวาย
Coaching Generation X
  การโค้ชเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์
Leadership Coaching
  การโค้ชเพื่อสร้างภาวะผู้นำ
Coaching Drop Performance
  การโค้ชพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
Coaching Stars Performer
  การโค้ชผู้ที่มีแนวโน้มในการปฏิบัติงานที่ดี
Coaching for Career Development
  การโค้ชเพื่อความเติบโตในการประกอบวิชาชีพ
Golden Rules of Coach’s Secret
  กฎทองของเคร็ดลับในการโค้ช
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและโค้ชทีมงานในระดับหัวหน้างานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการโค้ชและการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาการโค้ช สามารถพัฒนาทีมงานและโค้ชผู้ที่เป็นลูกค้าได้ตามมาตารฐานสากล

   ผู้ที่ต้องการนำองค์ความรู้มาโค้ชตัวเอง และการกำหนดเป้าหมายของทีมงานให้บรรลุผลได้จริงตามวัตถุประสงค์

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคนและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
 
 
Certification   : COACH'S SECRET :  COACHING CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ช
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    Kasetsart University & UTCC Bangkok
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 16,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunch (International Buffet)
    1 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Coach's Secret Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
Coach's Secret Certification - 2 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
16,900 บาท
Coach's Secret Certification - 2 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
16,900 บาท
Coach's Secret Certification - 2 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
16,900 บาท
Corporate Rate*
14,900 บาท

* Early Bird :


          อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาสำหรับองค์กร และการสำรองที่นั่ง ภายในระยะเวลาก่อนวันสัมมนา   3   สัปดาห์
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com