Home >> BUSINESS COACH
 
 
   
 
 
" It's not how good you are,
                                           it's How Good You Want To Be." 

-Paul Arden

 
 
   
   
 
 
   
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชตามมาตรฐานนานาชาติ เรียนรู้สมรรถนะสำคัญของการเป็นโค้ช
(Coaching Core Competencies) วิธีการโค้ชโดยดึงศักยภาพของผู้ที่รับการโค้ชออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบ
Framework และเทคนิคต่างๆ ศึกษากลยุทธ์และวิธีสร้างนิสัยที่สำคัญของการเป็นโค้ชมืออาชีพ (Professional Coaching Habits)
 
 
Course Duration :   ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Coaching Strategy & Platform
  กลยุทธ์การโค้ช และ แพล็ทฟอร์มการโค้ช
Rapport in Coaching
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการโค้ช และ ทีมงาน
Communication Model for Coach
  รูปแบบการสื่อสารสำหรับผู้ทำหน้าที่โค้ช
The Attributes of a Good Coach
  คุณลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดี
Planning & Goal Setting
  การวางแผน และ การตั้งเป้าหมายงานสำหรับผู้นำ
The Powerful of Coaching Questions
  วิธีการตั้งคำถามชวนคิดที่มีประสิทธิผลในการโค้ช
Principle of Active Listening
  หลักการพื้นฐานในการฟังข้อมูลจากผู้รับการโค้ช
Framework for Coaching & Follow Up
  การใช้รูปแบบการโค้ช และ วิถีการติดตามผู้รับการโค้ช
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Self Analysis and Planning as a Coach
  การวิเคราะห์ การวางแผน และ การโค้ชเพื่อเสริมศักยภาพ
Neuro Coaching Process
  กระบวนการโค้ชผ่านหลักการทำงานของสมอง
Sensory Acuity in Coaching
  การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้อื่น เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการโค้ช
Coaching 4 Types of People
  ลักษณะการโค้ชบุคคล 4 ประเภท
Perceptual Position in Coaching
  การเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการขจัดอารมณ์เชิงลบที่มีต่อผู้อื่นผ่านการโค้ช
How to Build Coaching Habits
  คุณสามารถสร้างนิสัยการโค้ชที่ดีได้อย่างไร
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Coaching Strategy & Platform
  กลยุทธ์การโค้ช และ แพล็ทฟอร์มการโค้ช
Rapport in Coaching
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการโค้ช และ ทีมงาน
Communication Model for Coach
  รูปแบบการสื่อสารสำหรับผู้ทำหน้าที่โค้ช
The Attributes of a Good Coach
  คุณลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดี
Planning & Goal Setting
  การวางแผน และ การตั้งเป้าหมายงานสำหรับผู้นำ
The Powerful of Coaching Questions
  วิธีการตั้งคำถามชวนคิดที่มีประสิทธิผลในการโค้ช
Principle of Active Listening
  หลักการพื้นฐานในการฟังข้อมูลจากผู้รับการโค้ช
Framework for Coaching & Follow Up
  การใช้รูปแบบการโค้ช และ วิถีการติดตามผู้รับการโค้ช
 
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและโค้ชทีมงานในระดับหัวหน้างานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการโค้ชและการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพด้วยประสิทธิผลระดับสูง

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาการโค้ช สามารถพัฒนาทีมงานและโค้ชผู้ที่เป็นลูกค้าได้ตามมาตารฐานสากล

   ผู้ที่ต้องการนำองค์ความรู้มาโค้ชตัวเอง และการกำหนดเป้าหมายของทีมงานให้บรรลุผลได้จริงตามวัตถุประสงค์

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคนและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
 
 
Certification   : BUSINESS COACH :  PROFESSIONAL COACHING
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรการเป็นโค้ชมืออาชีพ
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
   
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    2 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Business Coach Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
Business Coach Certification - 3 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
To Be Confirmed
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com