Home >> LIFE COACHING
 
 
   
 
 
" You must learn a new way to think
                                      before you can Master a New Way to Be. "

-Anonymous

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นไลฟโค้ชผ่านองค์ความรู้ด้าน NLP Patform โดยสามารถพัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ รวมถึงนำองค์ความรู้ไปโค้ช หรือนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (Living with Success & Happiness) เรียนรู้การใช้เทคนิค
Life Coach หลากรูปแบบ (Tools & Techniques) ตามมาตรฐานหลักสูตร การเป็นไลฟโค้ชระดับนานาชาติ
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
4 Steps of Leaning to Mastery
  การสร้างความรู้ ผ่านการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน
Self Awareness with R.P.M. Questioning Technique
  การตระหนักรู้ในตนเองผ่านเทคนิคการตั้งคำถามแบบ R.P.M.
Wheel of Life Balance
  วงล้อสมดุลชีวิต
How Neuro Linguistic Programming Works
  จิตวิทยาการสื่อสารกับระบบสมองทำงานอย่างไร
Model of Communication
  การสื่อสารของสมอง 3 รูปแบบ
Conscious Mind & Unconscious Mind
  จิตสำนึก และ จิตไร้สำนึก
Empowering Self Confidence
  การสร้างความมั่นใจให้ตนเอง
Elements of Communication
  องค์ประกอบของการสื่อสาร
Trust & Rapport Building Skills
  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความไว้วางใจ
Agreement Frame
  การใช้ภาษาเพื่อลดความขัดแย้งและรักษามิตรภาพ
Goals Setting Success
  การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิต
Chunking in Questions
  วิธีการตั้งคำถามแบบเจาะลึกลงในรายละเอียด
Melton Model & Meta Model in Psychological Research
  ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยของ เมลตันโมเดล กับ เมต้าโมเดล
NLP Presuppositions
  หลักความเชื่อและสมมุติฐานด้านบวกของ เอ็นแอลพี
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Elements of Personality
  องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่กระทบต่อพฤติกรรม
The 4 Clouds of Human
  เมฆร้ายทางความคิด และ อารมณ์ของมนุษย์
Root Cause Analysis
  การวิเคราะห์ต้นตอสาเหตุของปัญหา
Tools for Removing Limiting Beliefs
  เครื่องมือปลดล็อความเชื่อที่จำกัด
Tools for Removing Negative Thinking
  เครื่องมือปลดล็อคความคิดในแง่ลบ
Cause & Effect Thinking
  วิธีคิดแบบผู้ชนะผ่านมุมมองของ สาเหตุ และผลลัพธ์
Tools for Removing Negative Emotions
  เครื่องมือปลดล็ออารมณ์ทางด้านลบ
Master Your Emotions
  การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
Perceptual Positions
  การปรับมุมมองเเพื่อเข้าใจผู้อื่น
Feeling State Recovery
  การปลดเปลื้องผลกระทบจากสภาวะความรู้สึก
Re-Framing
  การเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงลบจากเหตุการณ์ฝังใจในอดีต
Anchoring
  การฝังสภาวะจิตเชิงบวก
Tools for Removing Inner Conflict
  เครื่องมือปลดล็อคความขัดแย้งในตนเอง
Parts Integration
  การผสานความขัดแย้งในตนเองด้วยทางเลือกที่สร้างสรรค์
From Bad Habit to New Habit Building
  การสร้างนิสัยและพฤติกรรมใหม่
Conscious Use of Language
  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีสติ
Modality & Sub-modality
  รูปแบบหลัก และ รูปแบบรองในการรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
Timeline Therapy
  การบำบัดอารมณ์ด้านลบในอดีตผ่านการทำงานของจิตใต้สำนึก
Make NLP Life Coaching Fantastic
  วิธีการทำไลฟ์โค้ชในรูปแบบเอ็นแอลพีแก่ตนเองและผู้อื่น
 
 
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

    ผู้ที่ต้องนำองค์ความรู้ด้านไลฟโค้ชไปโค้ช หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จและค้นพบความสุขในชีวิต

   ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเอง
       และผู้อื่น อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการค้นพบปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งตนเองไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิด มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
Certification   : LIFE COACH CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานการเป็นไลฟโค้ช เบื้องต้น
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    2 Set of Learning Meterial
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Life Coaching Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
Life Coaching Certification - 2 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
To Be Confirmed
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com