Home >> TIMELINE COACHING
 
 
   
 
 
" Time flies over us, but leaves its shadow behind."

-Nathanie Hawthorne

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาและแก้ไขปมในอดีต เพื่อปลดล็อคสิ่งที่ติดค้างในจิตใจของตนเองหรือผู้รับการโค้ช
สามารถก้าวออกจากกระบวนการคิดที่อยู่ในวังวนเดิมๆ เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจากอารมณ์เชิงลบ (Negative Emotions) ข้อจำกัด
ทางความคิดที่เป็นอุปสรรค ในการพัฒนาตนเอง (Limiting Beliefs) กล้าที่จะตั้งเป้าหมาย และพร้อมที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Time Line Therapy
  ทำไมต้อมไทม์ไลน์
The 4 Clouds
  เมฆร้ายในชีวิต 4 ก้อน
Eliciting the Time Line
  การดึงปมแห่งช่วงเวลาในอดีตกลับสู่ปัจจุบัน
Taking a Detailed Personal History
  วิธีการเจาะรายละเอียดเรื่องราวในอดีตของบุคคลที่รับการโค้ช
Discovering the Root Cause or First Event
  วิธีการค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงจากเหตุการในอดีต
Releasing a Negative Emotion
  วิธีการแก้ปัญหาจากอารมณ์เชิงลบของผู้รับการโค้ช
Removing a Limiting Decision
  วิธีการแก้ปัญหาแก่ผู้รับการโค้ชจากเรื่องราวที่ไม่กล้าตัดสินใจ
Moving Towards The Future
  ลบปมอดีตพร้อมก้าวสู่อนาคตความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง
 
   
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

   ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเอง
       และผู้อื่น อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการค้นพบปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งตนเองไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิด มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
Certification   : TIMELINE COACHING :  CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรเพื่อแก้ปมปัญหาในอดีต
Accreditation : NLP Success Academy & Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบัน เอ็นแอลพี ซัคเซส และ สถาบัน เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
   
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 5,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   2 Coffee Breaks
    1 Lunch (International Buffet)
    1 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Timeline Coaching Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
Timeline Coaching Certification - 1 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
To Be Confirmed

* Early Bird :


          อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาสำหรับองค์กร และการสำรองที่นั่ง ภายในระยะเวลาก่อนวันสัมมนา  3  สัปดาห์
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com