Home >> NLP COACHING
 
 
   
 
 
" You must learn a new way to think
                                      before you can Master a New Way to Be. "

-Anonymous

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน NLP และสามารถนำความรู้ ตลอดจนทักษะต่างๆ ไปใช้โค้ชผู้อื่น
(NLP Coaching Development) เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการโค้ชแบบ NLP วิธีการช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถก้าวข้ามปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ  ของตนเอง รวมถึงการกำหนด และสร้างเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (The Personal
Breakthrogh Results)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Most People Unsuccessful in Life
  ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
Personal Breakthrough Session & Coaching
  การใช้กลยุทธ์การโค้ชด้วยการให้ผู้ถูกโค้ชทะลุกรอบความคิด
Discover The Root Cause
  การโค้ชโดยให้ผู้ถูกโค้ชค้นพบต้นตอของปัญหา
Releasing The Negative Emotion
  การโค้ช้ผู้ถูกโค้ชให้พ้นจากอารมณ์เชิงลบ
Removing a Limiting Decision
  การโค้ชผู้ถูกโค้ชให้พ้นจากการตัดสินใจที่จำกัด
Removing The Anxiety and Phobia
  การโค้ชผู้ถูกโค้ชในกรณีมีความกังวลและความกลัว
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Timeline Therapy Coaching
  การแก้ปัญหาอารมณ์ด้านลบในอดีตผ่านการทำงานของจิตใต้สำนึก
Table Strategy Coaching
  การโค้ชโดยการใช้กลยุทธ์การโค้ชแบบเทเบิ้ล
Difficulty Achieving Goals
  การโค้ชผู้ถูกโค้ชในการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
Make NLP Coaching Fantastic
  วิธีโค้ชในรูปแบบเอ็นแอลพีให้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ถูกโค้ช
 
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาผู้อื่นด้วยการโค้ช และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน

   ผู้ที่ต้องการโค้ชและปรับเปลี่ยนทัศนคติ จัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเอง
       และผู้อื่น อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการโค้ชและแก้ไข้ปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งผู้ที่ถูกโค้ชไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิดของผู้อื่น  มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
Certification   : NLP COACHING :  NLP COACHING CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เอ็นแอลพีในการโค้ช
Accreditation : NLP Success Academy & Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบัน เอ็นแอลพี ซัคเซส และ สถาบัน เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    2 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
NLP Coaching Certification Accredited by : Cambridge Coaching Academy
NLP Coaching Certification - 2 วัน
To Be Confirmed
To Be Confirmed
To Be Confirmed

* Early Bird :


          อัตราค่าลงทะเบียนสัมมนาสำหรับองค์กร และการสำรองที่นั่ง ภายในระยะเวลาก่อนวันสัมมนา   3  สัปดาห์
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com